Blog

Jak założyć hodowlę psów rasowych

Jak założyć hodowlę psów rasowych
Założenie hodowli psów rasowych nie może wynikać z potrzeby pozyskania źródła dochodu. Hodowanie psów to kosztowne hobby wymagające poświęcenia i wielu wyrzeczeń. Hodowla nie polega na opiece i tuleniu urokliwych szczeniąt. Bywa, że to walka z przeciwnościami losu. Trzeba mieć świadomość czyhającej traumy, której wcześniej lub później każdemu hodowcy przyjdzie doświadczyć.

Słownik pojęć związanych z hodowlą psów:

 • FCI - Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (Fédération Cynologique Internationale) - jednocząca największe organizacje kynologiczne ze wszystkich kontynentów

 • ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce - członek FCI - najstarsza kynologiczna organizacja w Polsce zrzeszająca hodowców

 • Hodowla FCI - to hodowla zarejestrowana w ZKwP oraz FCI, funkcjonująca wg regulaminów tych organizacji

 • Przydomek hodowlany - nazwa hodowli zatwierdzana przez FCI oraz ZKwP, która stanowi również nazwę każdego psa urodzonego w tejże hodowli bez względu na rasę.

 • Uprawnienia hodowlane - niezbędny do ich uzyskania jest zgodny z Regulaminem wiek psa, wymagane badania i testy psychiczne (zależne od rasy) oraz oceny z wystaw psów lub przeglądu hodowlanego. Dopiero po dopełnieniu tych formalności samiec i samica mogą zostać rodzicami.

 • Pies reproduktor - samiec posiadający uprawnienia hodowlane potwierdzone pieczęcią w rodowodzie, nadawane dożywotnio

 • Suka hodowlana - samica posiadająca uprawnienia hodowlane potwierdzone pieczęcią w rodowodzie. Suka traci te uprawnienia z chwilą końca roku kalendarzowego, w którym ukończyła 8 lat.

 • PIT-6 - deklaracja służąca rozliczeniu z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego pochodzącego z działów specjalnych produkcji rolnej, którym podlega hodowla psów rasowych. Dokument składany co roku do 20 stycznia.

Jak założyć hodowlę psów rasowych w ZKwP - FCI

Aby założyć legalną hodowlę psów rasowych trzeba należeć do stowarzyszenia kynologicznego i działać zgodnie z regulaminami tej organizacji.

Warunki konieczne, które trzeba spełnić:

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu kynologicznym
  Związek Kynologiczny w Polsce to stowarzyszenie o długiej tradycji. Daje największe możliwości współpracy z hodowcami na całym świecie. Aby zostać członkiem ZKwP należy zapisać się do dowolnego oddziału terenowego - lista oddziałów.

 2. Zarejestrowanie przydomka hodowlanego
  Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego składamy w biurze oddziału. We wniosku wpisujemy 5 propozycji nazw hodowli. Nazwy te nie mogą być podobne do już istniejących. Aby upewnić się, czy podobny lub identyczny przydomek hodowlany nie został już użyty, przeczytaj: jak sprawdzić, czy hodowla jest zarejestrowana w FCI

 3. Zgłoszenie wymiaru zaliczek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego
  Wraz z rozpoczęciem hodowli zgłaszamy ten fakt do Urzędu Skarbowego składając PIT-6. Obowiązek ten powstaje, gdy pierwszy pies hodowcy (dotyczy zarówno samca, jak i samicy) uzyska uprawnienia hodowlane potwierdzone wpisem do rodowodu. Taką adnotację z tytułem: pies reproduktor / suka hodowlana sporządza w oddziale ZKwP kierownik sekcji odpowiedniej dla rasy.

 4. Zamiłowanie do konkretnej rasy psów oraz wiedza na jej temat zdobyta doświadczeniem
  Formalnie nie jest to warunek konieczny, ale niezaprzeczalnie najważniejszy. Od niego należy zacząć rozważania o założeniu hodowli psów rasowych.

Leonberger hodowla FCI - Bertusowy Gaj

Nasza hodowla zrodziła się z fascynacji rasą leonberger. Leonbergery to wyjątkowe psy. Generalnie nie sprzedajemy szczeniąt do hodowli. Nie zależy nam, by nasi wychowankowie odnosili sukcesy na wystawach. Wynagrodzeniem za wszelkie trudy są dobre wieści od uszczęśliwionych ludzi, którym powierzyliśmy odpowiedzialnie nasze szczenięta. Staramy się unikać ogłaszania naszych miotów na popularnych portalach, jak olx, czy allegro. Lubimy, gdy ludzie sami znajdują naszą hodowlę - poświęcony czas i trud poszukiwań stanowi dla nas dodatkową gwarancję dobrego życia dla psów u nas urodzonych.

Leonberger zdjęcia